'The State & Future of E-Invoicing' med Bruno Koch

Page header text: 

Var med onsdagen den 30 november kl. 16.00
Anmäl dig genom att skicka in formuläret »»

En öppen diskussion mellan e-faktureringsexperten Bruno Koch författare till den årliga Billentis-rapporten), Baswares marknadschef Lauri Palokangas och DIG!

Teman för diskussionen:

Det aktuella läget - En titt på det ofta förbisedda missnöjet i kontakten mellan kunder och leverantörer

Framtiden - Att skapa ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer för att nå en långsiktig tillväxt

Fokus ligger på följande sex frågor:

1. Varför är e-fakturering ett hett ämne just nu och vad har det att göra med myndigheter?
2. Vilka krav ställer små och medelstora företag på e-fakturering och hur skapar man starkare, mer jämställda relationer med dem?
3. Hur kan du använda e-fakturering för att effektivisera processerna och förbättra likviditeten i hela företaget?
4. Vilka är de viktigaste delarna i projektet för att skapa en långsiktig tillväxt genom e-fakturering?
5. Varför räcker det inte att bara införa e-fakturering i affärsnätverket?
6. Hur kan företag förbättra resten av sina finansiella processer med e-inköp?


Dela med dig av hur du ser på framtiden!

Bifoga eventuella frågor innan du skickar in formuläret. Det är inte obligatoriskt.

Webbinariet hålls på engelska.


ANMÄL DIG HÄR


Alla fält är obligatoriska